Puntentelling Barchemse Boules Baan.

Het spel wordt gespeeld door twee teams. Een team bestaat uit 2 personen.

We spreken met elkaar af welk team mag beginnen.

De eerste speler gooit nu het butje uit, over een afstand van 6 tot 10 meter vanaf de tegel. (voorkant van de baan)

Het butje moet minimaal op 50 cm. afstand van de zijlijn liggen. Indien het butje goed is uitgeworpen, gooit de eerste speler de eerste boule zo dicht mogelijk bij het butje. Er wordt altijd onderhands gegooid.

Hierna probeert een speler van het andere team om een boule te werpen die nog dichterbij het butje komt te liggen. Daarbij is het toegestaan om de boule van de tegenstander of het butje weg te stoten of te schieten (tireren).

 Het team waarvan de boule het dichtst bij het butje ligt heeft de leiding (ligt). Het team dat de leiding niet heeft (niet ligt), probeert steeds een boule dichter bij het butje te krijgen.

Hierbij mag ook het butje worden weggespeeld om de eigen positie te verbeteren. Heeft het team geen boules meer, dan maakt de tegenpartij deze ronde af door te proberen om de resterende boules zo dicht mogelijk bij het butje te plaatsen. Iedere boule die dichter bij het butje ligt dan de best geplaatste boule van de tegenpartij levert 1 punt op. Alleen het winnende team krijgt 1 of meer punten, de verliezer geen.

Een speler van het team dat de vorige ronde gewonnen heeft begint de volgende ronde aan de overzijde van de baan. Het team dat als eerste 13 punten uit de diverse werprondes heeft behaald is de winnaar!

Wint een team b.v. met 13 - 6 dan krijgen beide spelers van het winnende team 7 punten.